Revisium Oy

Talouden asiantuntija.

Revisium Oy tarjoaa tilintarkastuspalveluita, sisäisen tarkastuksen palveluita, veroneuvontaa sekä taloushallinnon neuvonta- ja koulutuspalveluita yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioille.

Tilintarkastajamme varmistavat yhteisön taloudellisen raportoinnin oikeellisuutta ja osoittavat tarvittaessa johdolle kehityskohteita ja suunnittelumahdollisuuksia yhteisön toiminnassa. Varmennustehtävämme lisäksi tuemme siten johtoa päätöksenteossa.

Sisäisen tarkastuksen palvelumme tavoitteena on kehittää yhteisön sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa. Tuotamme näin lisäarvoa johdolle osoittamalla sille kehityskohteita organisaation toiminnassa.

Asiantuntijamme palvelevat erilaisissa tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen erityiskysymyksissä. Lisäksi neuvontapalvelumme kattavat erilaiset yritysjärjestelyt ja taloushallinnon neuvontapalvelut. Julkisen sektorin organisaatioille tarjoamme kattavat konsernijohtamisen, konsernivalvonnan ja arvioinnin kehittämisen asiantuntijapalvelut.

Koulutuksemme ovat käytännönläheisiä ja käytännön työtä hyödyttäviä. Asiantuntijamme ovat saaneet erinomaista palautetta luennoistaan. Luennoimme useiden koulutuksenjärjestäjien tilaisuuksissa ympäri Suomea sekä tarjoamme myös organisaatiokohtaisia tilauskoulutuksia.

Tyytyväiset asiakkaat ja luottamukselliset asiakassuhteet ovat osoituksena meille siitä, että olemme onnistuneet työssämme.

Yhteistyöterveisin,

Henry Kampman

Revisium Oy:n perustajaosakas