Sisäisen tarkastuksen palvelut

Sisäinen tarkastus

Tarjoamme laadukkaita sisäisen tarkastuksen palveluita, jotka tuovat esille kehityskohteita organisaation toiminnassa ja keskeisissä prosesseissa. Olemme palvelleet listayhtiöitä, julkisen sektorin organisaatioita sekä pk-sektorin yrityksiä.

Keskitymme organisaation ja prosessien kannalta olennaisiin seikkoihin ja raportoimme havainnoistamme siten, että työstämme saatavat hyödyt ovat konkreettisia.